Op 14 juni 2017 kwamen bijna 1000 deelnemers aan Velo-city 2017  op bezoek in Amsterdam. ML Advies verzorgde namens Fietsersbond Amsterdam en in samenwerking met Cyclespace en gemeente Amsterdam de fietsroutes en de inhoudelijke informatie.

Het veiliger inrichten van de wegen is belangrijk voor de verkeersveiligheid in de stad. Dit is soms een ingewikkelde opgave in een compacte stad met veel verschillende verkeersdeelnemers.

Eén van de maatregelen die Amsterdam neemt om de infrastructuur veiliger in te richten is de aanpak verkeersonveilige kruispunten, blackspots, plekken waar in drie jaar minstens zes ongelukken (met letsel) gebeurden. De Werkgroep Blackspots van de gemeente pakt jaarlijks zo’n 15 locaties aan.

ML Advies evalueert de resultaten van de maatregelen door de Werkgroep Blackspots.

In 2014 deed de rekenkamer van Amsterdam onderzoek naar de aanpak van blackspots in Amsterdam.

bereikbaarheid door snelle fietsroutes

Als zelfs maar een klein deel van de file-automobilisten zou gaan fietsen dan zouden kostbare weguitbreidingen, die ook weer nieuwe problemen veroorzakende, niet nodig zijn.

Verbeteringen op de route Amsterdam Zaanstad.

Fiets Filevrij werkt daarom aan beter fietsen op file-gevoelige verbindingen. Samen met veel andere partijen werkte Marjolein de Lange aan Fiets Filevrij projecten rondom Amsterdam. Met verkeerskundige verbeteringen, route-informatie en promotie van de aanleg en vanhet fietsen zelf.

De verbinding Amsterdam-Zaanstad was in 2008 een van de eerste projecten binnen Fiets Filevrij. Maar het was lang wachten op de belangrijkste verbeteringen op dit traject vanwege de ingrijpende werkzaamheden aan …. de autosnelweg. De aanleg van de 2e Coentunnel. Begin 2017 is dit deel van de fietsroute in gebruik genomen.

Betaald parkeren is een belangrijk beleidsmiddel waarmee Amsterdam tegelijkertijd financiering en ruimte realiseert voor alternatieven voor autoverkeer (in de stad).
Dit model trekt ook belangstelling van buitenlandse steden.
Voor het Zweedse project Innovativ Parkering en TUB schreef ML Advies het rapport Amsterdam Mobility Fund.

 

“British Cycling was in attendance at the fourth of the conferences, which took place in Manchester Town Hall yesterday, featuring a day of speeches and interactive workshops aiming to show how Dutch politicians and planners have succeeded in building high cycling levels with public support and consider how this can be achieved in Manchester.

Speakers at the conference included public health consultant Dr Nick Cavill and a number of Dutch transport planning experts including Marjolein de Lange, leader of the Dutch Embassy’s ‘Think Bike’ project together and Wim van der Wijk, a traffic engineer at Royal Haskoning DHV.

https://www.britishcycling.org.uk/campaigning/article/cam20121120-Love-Cycling-Go-Dutch-Conference-comes-to-Manchester-0

De brug van A1 over het Amsterdam Rijn kanaal moest versterkt en verbreed worden. Aanleiding om ook de ellendige positie van fietsers op de brug, tussen druk bus- en sluipverkeer op een smalle parallelweg, probereb te verbeteren. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Met veel verschillende partijen, flinke kosten en een ingewikkeld proces. Vanuit de Fietsersbond heb ik er ook wat aan bijgedragen dat er nu een fatsoenlijke Muiderfietsbrug bestaat. Hier een verslag van het ontwikkelproces.