ML Advies droeg bij aan de vernieuwing in de Werkgroep Herziening Ontwerpwijzer Fietsverkeer. Ondermeer met aandacht voor de uitdagingen van groeiende aantallen fietsers.

fietsdrukte amsterdam

Het wordt drukker op fietsroutes. Vooral in de steden, maar ook in het buitengebied en in het buitenland. Een mooie ontwikkeling op zich, maar het vraagt ook om nieuwe oplossingen.
Voor CROW Fietsberaad inventariseerde ML Advies waar knelpunten met fietsdrukte zijn en welke maatregelen er genomen (kunnen) worden.

Hier de inventarisatie en hier nieuws over dit project.

Betaald parkeren is een belangrijk beleidsmiddel waarmee Amsterdam tegelijkertijd financiering en ruimte realiseert voor alternatieven voor autoverkeer (in de stad).
Dit model trekt ook belangstelling van buitenlandse steden.
Voor het Zweedse project Innovativ Parkering en TUB schreef ML Advies het rapport Amsterdam Mobility Fund.