Het veiliger inrichten van de wegen is belangrijk voor de verkeersveiligheid in de stad. Dit is soms een ingewikkelde opgave in een compacte stad met veel verschillende verkeersdeelnemers.

Eén van de maatregelen die Amsterdam neemt om de infrastructuur veiliger in te richten is de aanpak verkeersonveilige kruispunten, blackspots, plekken waar in drie jaar minstens zes ongelukken (met letsel) gebeurden. De Werkgroep Blackspots van de gemeente pakt jaarlijks zo’n 15 locaties aan.

ML Advies evalueert de resultaten van de maatregelen door de Werkgroep Blackspots.

In 2014 deed de rekenkamer van Amsterdam onderzoek naar de aanpak van blackspots in Amsterdam.

fietsdrukte amsterdam

Het wordt drukker op fietsroutes. Vooral in de steden, maar ook in het buitengebied en in het buitenland. Een mooie ontwikkeling op zich, maar het vraagt ook om nieuwe oplossingen.
Voor CROW Fietsberaad inventariseerde ML Advies waar knelpunten met fietsdrukte zijn en welke maatregelen er genomen (kunnen) worden.

Hier de inventarisatie en hier nieuws over dit project.