Ontwerpwijzer Fietsverkeer

2016
Marjolein de Lange van ML Advies zat in de werkgroep voor de herziening van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer.
En bracht daar onder meer in hoe om te gaan met groeiende aantallen fietsers.