Evaluatie Aanpak Blackspots Amsterdam

Sinds 2011
Het veiliger inrichten van de wegen is belangrijk voor de verkeersveiligheid in de stad. Dit is soms een ingewikkelde opgave in een compacte stad met veel verschillende verkeersdeelnemers.
Eén van de maatregelen die Amsterdam neemt om de infrastructuur veiliger in te richten is de aanpak verkeersonveilige kruispunten, blackspots. De Werkgroep Blackspots van de gemeente pakt jaarlijks zo’n 15 locaties aan.

ML Advies evalueert de resultaten van de maatregelen door de Werkgroep Blackspots.
In 2014 deed de rekenkamer van Amsterdam onderzoek naar de aanpak van blackspots in Amsterdam waarbij ze onder meer de rapporten van ML Advies gebruikte.