Symposium Fiets in de Zuidas

30 oktober 2014
De Zuidas is het zich snel ontwikkelende tweede centrum van Amsterdam. Met veel nieuwe kantoren, onderwijs, ziekenhuis en wonen.
Om met deze ontwikkelingen het gebied bereikbaar en leefbaar te maken en houden moet de fiets een belangrijke rol spelen.
De Fietsersbond organiseerde een symposium om met alle partijen te bespreken wat nodig is om dat voor elkaar te krijgen.
Marjolein de Lange, van ML Advies, verzorgde deze Presentatie over de Fiets in de Zuidas, namens Fietsersbond Amsterdam.
Ook schreef ze mee aan de Fietsvisie Zuidas.

Hier een verslag van het Zuidas symposium.