Advies

ML Advies koppelt verkeerskundig en technisch inzicht aan ruime ervaring met hoe concrete projecten in de praktijk tot stand komen.

Verkeerskundig advies

Verkeerskundige advies over de (her)inrichting van kruispunten, wegen en wijken. Een integrale blik op alle verkeer met speciale aandacht voor fietsen en lopen.

Verkeersveiligheid

Advies, evaluatie en ideeƫnvorming over verkeersveiligheid, zoals het verbeteren van blackspots en red routes en de aanpak van de dode hoek van grote voertuigen. Veelzijdige benadering: weginrichting, voertuigtechniek, gedrag en communicatie.

Grote projecten

Advies over en lobby voor fietsvoorzieningen bij grote projecten. Zoals:

  • de langzaam-verkeerspassage onder het Centraal Station in Amsterdam,
  • inpassing van fietsenstallingen bij publieksfuncties,
  • inpassing van nieuwe entree Rijksmuseum in fiets- en voetgangerspassage,
  • realisatie Muiderfietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal,

Fiets File Vrij

Bijdrage aan visie- en beleidsvorming over fietssnelwegen, oa het herstellen van een snelle fietsverbinding tussen Amsterdam en Zaandam. http://www.fietsfilevrij.nl/

Evaluatie Aanpak Blackspots Amsterdam

In opdracht van de Werkgroep Blackspots Amsterdam maakte MLAdvies een evaluatie van de aanpak van gevaarlijke kruispunten. http://http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeersveiligheid/gevaarlijke/

 
© 2017 ML Advies  -  Inloggen